Directora General i Directora Pedagògica d'ESO - Professora d'ESO
Sotsdirectora i Direcció Pedagògica d'Educació Infantil i Primària - Mestra d'Educació Primària
Cap d'Estudis d'Educació Primària, Coordinadora Pedagògica d'Educació Infantil i Educació Primària - Mestra d'Educació Primària
Cap d'Estudis d'ESO - Professora d'ESO
Coordinadora de Pastoral - Tutora de 2n B d'Educació Primària
Coordinadora d'Educació Infantil - Tutora de P4 B
Coordinadora de Cicle Inicial - Tutora de 1r A d'Educació Primària
Coordinadora de Cicle Superior, Coordinadora de Departament de Català - Tutora de 5è A
Coordinador d'ESO - Professora d'ESO
Tutora de P3 A
Tutora de P3 B
Tutora de P5 A
Tutora de P5 B
Mestra d'Educació Infantil
Mestra d'Educació Infantil
Mestra d'Educació Infantil
Mestra d'Educació Infantil
Tutora de 1r B d'Educació Infantil i Primària
Tutor de 2n A d'Educació Primària