Català

Des del centre s'ofereixen diferents activitats extraescolars. Totes aquestes activitats extraescolars estan organitzades per diferents empreses externes del sector especialitzades en el desenvolupament d'activitats formatives.

Durant aquest curs 2021-22 oferim aquestes activitats:

  1. Activitats per a alumnes
  1. Activitats per a famílies