Català

Des del centre s'ofereixen diferents activitats extraescolars. Totes aquestes activitats extraescolars estan organitzades per diferents empreses externes del sector especialitzades en el desenvolupament d'activitats formatives.

Durant aquest curs 2019-20 oferim aquestes activitats: