Per tal de consultar la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions, cliqueu als següents enllaços:

Educació Infantil i Primària

Educació Secundària Obligatòria

Destacado: