PLA ESTRATÈGIC

 

Amb el Pla Estratègic Institucional (PLEIN 2.0), les Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor implantem un procés de direcció sistèmic per a totes les escoles d'Espanya amb la finalitat fonamental de GARANTIR-NE la MISSIÓ i la SOSTENIBILITAT.


D'aquesta manera, el PLEIN 2.0 s'ha dissenyat sobre cinc PILARS o premises prioritàries:

  • Visualitzar un full de ruta viable per al futur dels centres.
  • Crear un marc de referència únic en relació als aspectes crítics d'estratègia institucional, impulsant amb fermesa la sinergia entre els centres educatius.
  • Facilitar la direcció coordinada a l'Equip de Titularitat.
  • Establir criteris de decisió i priorització clars per tal que els membres dels equips directius puguin gestionar els objectius estratègics institucionals.
  • Estimular permanentmente el sentit de pertinença de tots els membres de la Comunitat Educativa.

Per a la seva elaboració, PLEIN 2015 ha comptat amb l'aportació de membres de tots els centres educatius que, des de la declaració institucional de Missió, Visió i Valors, han proposat i enriquit el conjunt principal d'objectius estratègics, línies estratègiques i sistema de mesura del quadre de comandament integral.

És tasca de tots fer realitat cadascuna de les declaracions i objectius inclosos en el PLEIN 2.0.