Català
Tutora de 2n A d'Educació Primària
Tutora de 2n B d'Educació Primària
Mestra d'Educació Primària
Mestre d'Educació Primària
Mestra d'Educació Primària i Educació Infantil
Tutora de 3r A d'Educació Primària
Tutora de 4t A d'Educació Primària
Tutora de 4t B d'Educació Primària
Mestra d'Educació Primària
Mestra d'Educació Primària
Mestra d'Educació Primària
Tutor de 5è A d'Educació Primària
Tutora de 5è B d'Educació Primària
Tutora de 6è B d'Educació Primària
Mestra d'Educació Primària
Mestre d'Educació Primària
Mestre d'Educació Primària
Tutora de 1r A d'ESO
Tutor de 1r B d'ESO
Tutor de 2n A d'ESO