“La senzillesa és el nostre llenguatge"Apostar per la senzillesa com a manera de ser i de relacionar-nos amb els demés, mostrant-nos com som, sense falses imatges i parlant un llenguatge proper i transparent que ens apropi als demés fent-nos més germans i més franciscans.

Durant aquest curs volem:

  • Distingir i valorar el que és la senzillesa, com a valor franciscà i de la nostra Proposta Educativa. Vinculada a reconèixer la pròpia veritat, ser naturals i humils, obrar sense artifici ni pretensions d'estar per sobre dels altres. Aquest estil de ser i de viure ens ajuda a crèixer i a valorar el que realment som i són els demés.
  • Apostar per ser senzills/es en la nostra vida, les nostres decisions i prioritats, convençuts de que ens fa més valuosos. Expressar-nos amb sinceritat i transparència, dient el que pensem i sentim. Acollir i respectar als demés com són, sense jutjar-los ni desvaloritzar-los.
  • Relacionar-nos amb els demés amb actituds properes, de respecte, amistat i col·laboració. Valorant a cada persona, parlant amb sinceritat, sense necessitat de destacar o sirtuar-nos per sobre dels altres, perquè tots som persones valuoses. Cuidar en nosaltres aquest estil de relacions i buscar la manera concreta per ajudar als nostres alumnes a crèixer en elles.
Català