• Directora General:  Judith Plà Alberich
 • Responsable de Secretaria: Ana Caparrós Jauregui
 • Responsable d'administració: Joaquim Boixareu Pallarés
Català

L'Equip Directiu està format per:

 • Directora General: Judith Plà Alberich
 • Sotsdirectora: Patrocinio García Alonso
 • Cap d'Estudis d'Educació Infantil i Primària: Victoria Narvaez Cañete
 • Cap d'Estudis d'Educació Secundària Obligatòria: Ivette Fossas Segura
 • Coordinadora d'Educació Infantil: Neus Ambròs Viñallonga
 • Coordinadora de Pastoral: Violeta Martín Iglesias

El Consell Escolar és l'òrgan representatiu de la Comunitat Educativa de l'Escola, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels Pares dels alumnes, dels Professors/es, dels Alumnes, del Personal d'Administració i Serveis i de l'Entitat Titular. 

 • President del Consell Escolar: Judith Plà Alberich
 • Secretari: Joaquim Boixareu Pallarés
 • Representants de la Titularitat:
  • Benita García García
  • Patrocinio García Alonso
  • Fco. Javier Conejo Salvador
 • Representants del Professorat:
  • Dolors Pujadas Ganduxe
  • Julio Martínez Gallego
  • Mª Soledad Muñoz Budia
  • Juanjo Delgado Llanos
 • Representants dels Pares:
  • Esther Prats Tomàs
  • Rut Gernández-Conte Cortina
 • Representant AMPA: Juan Pedro Escabias Estepa
 • Representants de l'Alumnat:
  • Laura Balletbó Prats
  • Erick Romero Martín
 • Representants del Personal d'Administració i Serveis: 
  • Joaquim Boixareu Pallarés
 • Educació Infantil: Neus Ambròs Viñallonga
 • Cicle Inicial d'Educació Primària: Anna Fontanet Company
 • Cicle Mitjà d'Educació Primària: Isabel García Ayllon
 • Cicle Superior d'Educació Primària: Marta Sisó Pozo
 • Educació Secundària Obligatòria: Anna Armengol Fernàndez
 • Pastoral: Violeta Martín Iglesias
 • Matemàtiques: Joan Carles Berbeia Martínez
 • Llengua Anglesa: Sònia Real Ambrinos
 • Llengua Catalana: Marta Sisó Pozo
 • Llengua Castellana: Elena Sánchez Milrado
 • Orientació:
  • Infantil i Primària: Isaura Durán Ramos
  • Secundària: Lourdes Soto Gallardo