En aquest vídeo podem veure com viu el nostre claustre la nostra escola