eTwinning Quality Label

Els dos projectes eTwinning realitzats durant el curs passat a Educació Infantil, per la Meritxell Castellvell, i a Educació Secundària per la Sònia Puntas, han obtingut el reconeixement de qualitat tant Nacional com Europeu per partd’eTwinning.

Aquests projectes van ser el de Journey in the Trail of Books a Educació Infantil, i el de Speak Up a Educació Secundària.

Aquest és un pas molt important d’acord amb la nostra finalitat d’impulsar l’ús de la llengua anglesa a l’escola.