Comunitat educativa

Equip Directiu

Neus Ambrós

Coordinadora d'Educació Infantil

Alícia Fernández

Coordinadora de Pastoral

Cristina Andrés

Responsable d'Administració

Claustre

EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Equip de tutores: 

I3 A: Laura Coca

I3 B:  Anna Jusmet

I4 A: Laura Campeny

I4 B: Luci Conchillo

I5 A: Marisa Sánchez

I5 B: Meritxell Castellvell

Mestres no tutores:

Neus Ambrós

Sandra Roca

Elisenda Guàrdia

Equip de tutors/es: 

1r A: Montse Altimira

1r B:  Xavi Plàcias

2n A: Carme Navio

2n B: Alícia Fernández

3r A: Elisabet Arenas

3r B: Mariana Pedrosa

4t A: Isabel García

4t B: Victoria Narváez

5è A: Marta Guirado

5è B: Marc Simón

6è A: Julio Martínez

6è B: Montse Valera

Mestres no tutors/es:

Anna Fontanet

Oscar Corona

Cèlia Gàlvez

Marc Sapé

Aida Altimira

Raquel Navia

Marta Sisó

Equip de tutors/es: 

1r ESO A: Eva Ibáñez

1r ESO B:  Enric López

2n ESO A: Violeta Martín

2n ESO B: Joaquim Rovira

3r ESO A: Ivette Fossas

3r ESO B: Anna Armengol

4t ESO A: Rubén Sánchez

4t ESO B: Maria Santa Sosa

Mestres no tutores:

Elena Sánchez

Sonia Puntas

Anna Martínez

Caterina Latorre

Carme Ferran

Núria de Miguel

Judith Pla

Maria Jesús Alonso

Marta Sisó

Departament d'Orientació

Isaura Durán

Lourdes Soto 

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan representatiu de la Comunitat Educativa de l’Escola, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels Pares dels alumnes, dels Professors/es, dels Alumnes, del Personal d’Administració i Serveis i de l’Entitat Titular. 

 • President del Consell Escolar: Elena Sánchez
 • Secretaria: Cristina Andrés Hernández
 • Representants de la Titularitat:
  • Victoria Narváez Cañete
  • Emilia Martins Garbin
  • Judith Pla i Alberich
 • Representants del Professorat:
  • Célia Gálvez Cortina
  • Raquel Navia Alarcón
  • Anna Martínez Ubàguls (Coeducació)
  • Sònia Puntas Salinas
 • Representants dels Pares:
  • Sergio Caballero Rodríguez
  • Verònica Mateos Vega
  • Jose María Marcos Sánchez
 • Representant AMPA: Pilar Caballero Marín
 • Representants de l’Alumnat:
  • Unai Fíguls Mendoza
  • Darek Vivanco Ramos
 • Representants del Personal d’Administració i Serveis: 
  • Cristina Andrés Hernández
 • Representant municipal: 
  • Núria Maestro Roca

Coordinadores de Cicle

 • Educació Infantil: Neus Ambròs
 • Cicle Inicial d’Educació Primària: Carme Navío 
 • Cicle Mitjà d’Educació Primària: Elisabet Arenas
 • Cicle Superior d’Educació Primària: Montserrat Valera
 • Educació Secundària Obligatòria: Anna Martínez

Coordinadors/es d'Equips de Treball

 • Pastoral: Alícia Fernández
 • Bilingüisme: Sonia Puntas 
 • Innovació: Meritxell Castellvell
 • TAC: Marc Simón
 • Ecoverd: Caterina Latorre
 • Qualitat: Óscar Corona
 • Marketing: Aida Altimira
 • Orientació:
  • Infantil i Primària: Isaura Durán
  • Secundària: Lourdes Soto