Educació Secundària

I... Comencen els reptes

Aposta clara i decidida cap a un ensenyament de qualitat

El nostre objectiu prioritari és afavorir el desnvolupament harmònic i responsable dels nostres alumnes a partir dels principis i valors de l'Evangeli de Jesús de Natzaret. Creem un ambient educatiu en el que destaquen el treball en equip i el rigor, la feina ben feta; el respecte, la convivència, la disciplina i el compromís solidari.

L' horari és de 8h a 13h i de 15h a 17h, exceptuant els divendres que és de 8h a 13h. Els alumnes de 3r i 4t d'ESO fan el mateix horari amb l'excepció de dimecres i divendres que és de 8h a 14h.
S'ofereix el servei de menjador.

El paper dels nostres professors i professores no és el de simples transmissors/es de continguts, sinó el de mediadors/es de l'aprenentatge dels alumnes i de la seva formació personal. Alguns dels nostres reptes didàctics són:

L'objectiu és facilitar-los eines per tal que a l'acabar la seva escolaritat obligatòria adquireixin una sèrie de competències fonamentals, per ser capaços d'adaptar-se a una societat canviant i contruir un futur participatiu i democràtic.