Procés d’admissió

Preinscripcions 2023-2024

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

  • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març de 2023 
  • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2023