Procés d’admissió

Enllaç directe al Portal de Preinscripcions del Departament d’Ensenyament

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

Alumnes preinscrits al centre

Publicació de la llista d'espera del centre

Número de sorteig

Llista ordenada per puntuació

Pàgina 1

Pàgina 2

Pàgina 3

Pàgina 4

Pàgina 5

Oferta inicial de places