Normes de convivència en perfils de RRSS

Gràcies per ser part de la nostra comunitat.

Al voltant de la nostra fan page de Facebook i perfil Instagram  ens reunim per a mantenir-te informat/da sobre el nostre centre educatiu. Les nostres publicacions tenen un to educat i elegant, a més som honestos en les opinions que brindem i en la informació que generem. No tolerem els greuges ni les paraules malsonants, i respectem el tema de la conversa. A més, preservem la identitat i la privacitat. Qui no compleixi amb aquestes mínimes regles de convivència no podrà formar part de la nostra comunitat en la fan page, perfil d’Instagram o perfil de Twitter i les seves publicacions i comentaris podrien ser eliminats, fins i tot podria ser bloquejat l’usuari.

Comptem amb el compromís de cadascun per a conversar i gaudir de la xarxa 2.0.