Educació Infantil

El meu fill ja va a l’escola

Aposta clara i decidida per un ensenyament de qualitat

Des dels primers anys, amb programes d'estimulació precoç, fomentem el desenvolupament cognitiu dels nostres alumnes. Creem un ambient d'aula ric en estímuls, potenciant la creativitat dels nens i de les nenes i els ajudem per a que se sentin feliços. El nostre Equip d'Orientació, amb plans de Logopèdia, Recuperació i Psicomotricitat, recolza en tot moment la nostra tasca.
Des dels 3 anys, l'ús de les Noves Tecnologies, l'Anglès, el Desenvolupament Musical i Artístic, la iniciació al Despertar Religós i l'Estil Pedagògic Actiu, completen juntament amb una acció tutorial personalitzada, el desenvolupament íntegre de la persona, reflectit en el nostre Caràcter Pròpi.

L'horari és de 8.50h a 12.50h i de 14.50h a 16.50h.
S'ofereix el servei de menjador, acollida i extraescolars