Llengües Estrangeres

A l’Escola Anna Mogas de Granollers ens definim com una escola multilingüe. El nostre propòsit és el de fomentar l’ús de la llengua anglesa, millorant la competència lingüística i afavorint la tolerància i l’intercanvi cultural. 

Per a dur a terme el nostre propòsit, a part de les hores de l’assignatura de Llengua Anglesa, realitzem diferents activitats i projectes, així com assignatures complementàries que ajuden a millorar les destreses lingüístiques.

BATXILLERAT DUAL

CLIQUEU EL BOTÓ PER A MÉS INFORMACIÓ
CLICA AQUÍ
 • Story time: Treball de vocabulari i comprensió a través dels contes.
 • Fun English: A través de jocs els alumnes reforcen i adquireixen nou vocabulari.
 • Speaking assistant: Tots els alumnes de l’escola practiquen la seva habilitat comunicativa amb l’assistent de conversa nativa setmanalment en petits grups.
 • Projectes eTwinning: Projectes de col·laboració amb altres escoles internacionals, utilitzant la llengua anglesa com a llengua vehicular.
 • Move and Learn: Treball d’activitats de psicomotricitat fina i gruixuda amb propostes didàctiques manipulatives amb l’anglès com a llengua vehicular. 
 • Fun English: Els nostres alumnes durant l’hora de Fun English posen en pràctica les seves destreses comunicatives d’una manera més lúdica, a partir d’activitats, jocs, cançons i speaking.
 • Meet up: Trobades amb altres escoles de la zona on parlen i comparteixen en anglès.
 • English Day: A 1r, 3r i 5è de primària celebrem l’English Day amb activitats i jocs en anglès.
 • Reading Project: Els alumnes fan lectura de llibres en anglès.
 • Projectes eTwinning: Projectes de col·laboració amb altres escoles internacionals, utilitzant la llengua anglesa com a llengua vehicular.
 • Preparació exàmens oficials Cambridge University:  Young Learners: Starters, Movers, Flyers
 • CLIL: Aprenentatge de la llengua anglesa a través d’altres matèries, aplicant la seva metodologia activa.
 • Speaking assistant: Tots els alumnes de l’escola practiquen la seva habilitat comunicativa amb l’assistent de conversa nativa setmanalment en petits grups.
 • Fun English: Els alumnes preparen els exàmens oficials de Cambridge University.
 • Ràdio Podcasts: Els alumnes de 4t ESO preparan podcasts per compartir amb escoles de la zona des de l’Optativa TIC.
 • Projectes etwinning: Etwinning és la comunitat de centres escolars d’Europa. Permet dur a terme projectes col·laboratius amb altres centres d’Europa i afavoreixen l’aprenentatge en col·laboració: els alumnes aprenen uns dels altres, interactuen, es comuniquen i, d’aquesta manera, se senten responsables del seu propi aprenentatge.
 • CLIL: Aprenentatge de la llengua anglesa a través d’altres matèries, aplicant la seva metodologia activa.
 • Speaking assistant: Tots els alumnes de l’escola practiquen la seva habilitat comunicativa amb l’assistent de conversa nativa setmanalment en petits grups.
 • Preparació d’exàmens oficials de Cambridge University: KET, PET i First Certificate.
 • Reading project: Cada curs té assignat un llibre de lectura en anglès d’acord amb el seu nivell.
 • S’ofereix l’optativa de Llengua Francesa.