Curs 2023 - 24

Objectiu del curs

"Tot allò que tu em dones"

Com cada any, volem comunicar-vos l’objectiu que donarà unitat a la nostra tasca educativa durant el curs 2023-24. Seguint els valors destacats a la nostra proposta educativa, i que anem treballant de manera periòdica, ens correspon ara aprofundir en el valor de la GRATUÏTAT.
Com a membres d’una comunitat educativa que viu l’espiritualitat franciscana i el carisma de Maria Anna, tenim el compromís de fer de les nostres escoles llocs on es mantinguin relacions pròximes i senzilles, tal i com queda recollit a la nostra Proposta Educativa. Per això, durant aquest curs, alguns dels nostres projectes pastorals aniran encaminats per a què els/les nostres alumnes, els principals protagonistes de l’educació, visquin i aprenguin en un clima de convivència basat en el respecte, l’empatia i l’acollida.

Per això, concretem el nostre objectiu com segueix:

Redescobrir el valor de la gratuïtat a partir d'una sistema de relacions basades en la llibertat, en l'amor, en la caritat i en la cura entre els diferents sectors de la comunitat educativa fidel a l'estil franciscà de la nostra Mare fundadora.

Objectius específics a desenvolupar en aquest curs:

 Descobrir els dons que Déu Pare ha dipositat en cadascun de nosaltres i valorar-los com un meravellós tresor que hem de posar al servei de tots els que ens envolten.

Experimentar l’actitud d’agraïment personal després de saber-nos beneficiats dels dons rebuts, que per amor de Déu se’ns han concedit.

Engrandir el nostre cor, descobrir els aspectes en els quals puc col·laborar de manera altruista i estrènyer vincles d’afectes i compromís entre tots els que formem la comunitat educativa (famílies, alumnes, companys…) amb la naturalesa, l’entorn i amb Déu.

Per a expressar tot això, hem triat per a aquest curs un cartell senzill en el que sobresurt un cor blanc i obert on s’introdueix el lema del curs. En el cor s’aprecia una lleu sensació de moviment sobre un fons taronja que vira cap al vermell representatiu de l’amor i la caritat.
El cor del cartell, mogut per l’acció de l’Esperit Sant, ens recorda que el que hem rebut gratis, donem-ho gratis. No ens guardem res, oferim el millor que tinguem al germà/na, especialment, als més necessitats.

La gratuïtat és fer les coses sense esperar res a canvi. En aquesta societat cal créixer educant en la compassió i en el compromís, d’aquí la sensació de mobilitat que té el cor.
Finalment es detalla el lema de l’any, que s’introdueix gradualment en el cor obert, sent el reconeixement del Tu especialment significatiu, ja que com a éssers humans reconeixem l’acció de Tu ( Déu Pare) en les nostres vides. Però tampoc podem oblidar-nos del tu amb minúscules, que ens porta a pensar en tantes persones que estan al nostre voltant i que es desviuen per nosaltres, lliurant-nos el millor que tenen, sense esperar res a canvi. Per totes aquestes accions que tant Déu Pare com els nostres familiars, amics, companys… ens regalen diàriament i que anem guardant en el nostre cor, DONEM GRÀCIES A DÉU.