Pastoral

Maria Anna Mogas

Maria Anna Mogas Fontcuberta (1827-1886) va ser la fundadora de les Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor. Des dels seus primers anys va professar un gran amor a la Verge, sota l’advocació de la Divina Pastora.

Encara que la seva existència no va ser fàcil, per la pèrdua primerenca dels seus pares, va rebutjar una vida de comoditat per a seguir la crida de Déu al seu servei en fidelitat al carisma de Sant Francesc d’Assís.

Dona inclinada a fer el bé, va destacar per les seves nombroses activitats socials, religioses i benèfiques.

El 1850 fundà les Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor, congregació que, en l’actualitat, s’estén per països de tres continents (Europa, Amèrica i Àfrica) amb labors educatives i d’atenció sanitària.

Amb confiança en l’oració, Maria Anna es deixa guiar pel Senyor per a anar fundant al llarg de la seva vida diferents Escoles.

El seu lema va ser “Estimeu-vos. Caritat, caritat veritable. Amor i sacrifici” i els valors de la seva proposta continuen vigents en les nostres Escoles.

El 6 d’octubre de 1996 va ser beatificada pel Papa Joan Pau II.

Sant Francesc d'Assís

(1182-1226) Fundador de l’Orde Franciscà, és una de les grans figures de la història de l’Església.

Fill d’un ric comerciant, va passar a viure en la més estricta pobresa i amb els Evangelis com a norma de vida.

Va ser canonitzat per l’Església el 1228 i la seva festivitat es celebra el 4 d’octubre.

Divina Pastora

La Verge, sota l’advocació de la Divina Pastora, des dels temps de la nostra fundadora, és present en els llocs on es reuneixen les germanes i on són presents en la seva faceta d’educadores.

De Maria Anna deien que “era molt devota de la Divina Pastora. Quan alguna nena es portava malament la portava davant de la seva imatge per a demanar perdó; després treia dolços del sarró que tenia penjat.”

Tal era la devoció de la mare Mogas que afectuosament cridava a la Divina Pastora “la Suprema Abadessa”. D’ella admirava la seva fidelitat, el model de vida i de lliurament al pla de Déu, la seva consagració a Jesús i la unió amb aquest.

Experiència transcendent

Treballem la dimensió espiritual dels nostres alumnes perquè contemplin la vida com un regal, trobin un gaudi en l'experiència quotidiana, comptin amb un sistema de valors i descobreixin a Jesús, Fill de Déu, com a font que aporta sentit a la seva vida.

Possibilitem als nostres alumnes experiències que els ajudin a escoltar en el seu interior i descobrir tot el que hi ha en ells, a través de la reflexió i de l’educació de la interioritat, del silenci i de l’acostament a la Paraula de Déu.

Oratoris

Els oratoris són una experiència on l'alumnat va, a poc a poc, aprenent la necessitat del silenci interior com a actitud fonamental per a trobar-se amb ells mateixos i amb Déu. És un projecte que incideix en el més profund de l'ésser, en el cor, i ens disposa per a obrir-nos al Misteri de Déu a través de la seva Paraula. S'inicia els 5 anys i té continuació fins a 4t de primària.

Despertar Religiós

Els projectes d'ensenyament de la religió en les etapes inicials possibiliten l'aprenentatge significatiu de l'alumnat, partint de les seves experiències i vivències, utilitzant metodologies, tècniques i estratègies que faciliten l'accés als continguts; la utilització de les narracions, l'educació en valors com el respecte, la responsabilitat o la convivència, l'aprendre a pensar… Són aprenentatges útils que, unit a un component lúdic i l'estret vincle entre les aules i les famílies, faciliten el desenvolupament de les competències i contribueixen a una formació integral del nostre alumnat. Gràcies al despertar religiós es proposa a les famílies un acostament a Déu, a través dels seus fills/es.

La Bona Nova

Amb aquest projecte pretenem que el professorat i les famílies, a través de la lectura i la reflexió de l'evangeli dominical, comprenguin i entenguin d'una forma més completa el seu context històric, el seu simbolisme i les referències a l'Antic Testament puguin extreure les idees fonamentals del text i les facin vida.

Interioritat

Tenim la responsabilitat, com a Fundació Educativa, de treballar la cerca del sentit, l'experiència i vivència del Misteri que habita a cadascú i en el món que ens envolta. Educar la interioritat és ensenyar a mirar cap a dins i per a això és necessari aprendre a conèixer el món, tenint clar que dins de cadascú també hi ha un món interior per descobrir. La seva cura és fonamental per a l'aprenentatge i el desenvolupament integral; fer-ho, implica acompanyar-los perquè es coneguin, s'acceptin, respectin, prenguin consciència i es responsabilitzin del que succeeix en el seu entorn per a transformar el món que els envolta des de la coherència, el respecte i la solidaritat. Participen en el desenvolupament del projecte d'Interioritat diferents àrees curriculars per a possibilitar l'aprenentatge de l'aprendre a sentir, escoltar, admirar i descobrir des del cor; al mateix temps que dotem al nostre alumnat d'eines que els ajudin a percebre, comprendre, manejar i utilitzar les seves emocions.

Experiència fraterna

Afavorim a les nostres escoles un estil de convivència que aspira a les relacions fraternes basades en el respecte, l’empatia, l’acolliment i la senzillesa, potenciant un ambient de diàleg i de comunicació efectiva i afectiva.

Experiència solidària

Eduquem als nostres alumnes en la presa de consciència de les necessitats alienes, en la compassió i en el compromís per a contribuir altruistament en l’adquisició del bé comú per a totes les persones.

 

Per això desenvolupem projectes de voluntariat i campanyes solidàries dins i fora de l’àmbit escolar, en els quals els nostres alumnes viuen experiències d’assistència als altres i es comprometen preferencialment amb els més desfavorits.

Experiència de formació en la fe

Eduquem els nostres alumnes perquè aprofundeixin en el misteri de la persona que camina cap a la fe i fomentem el diàleg, fe, cultura i vida a través de l'Ensenyament Religiós Escolar.

Contemplem una pastoral sistèmica i de processos on els nostres alumnes i antics alumnes tenen l’oportunitat d’iniciar un camí de catequesi que els permet créixer en la fe en Crist. Peça fonamental són els educadors, agents de pastoral, als quals ajudem en el seu creixement personal i de fe. Des del projecte de Missió Compartida afavorim la seva identificació amb l’ideari de centre i els animem a què es comprometin en la transmissió dels valors evangèlics i a l’estil educatiu franciscà.

ANAMO

ANAMO són els grups cristians dels centres de les Franciscanes de la Mare del Diví Pastor, tenen com a objectiu fomentar el treball en grup, la sensibilitat social i el creixement personal dels alumnes amb un enfocament des dels valors de la fe cristiana. ANAMO s’inspira en els trets d’identitat franciscans i parteix de la realitat dels nostres alumnes, de les seves experiències i vivències.
  • Els alumnes formen grups segons el seu curs escolar a partir de 6è d’EP fins a 4t d’ESO.
  • Els monitors dels grups són professors voluntaris que comparteixen el seu temps i experiències amb els alumnes.
  • Reunions quinzenals que es realitzen dins del centre educatiu.
  • Trobades, altres activitats de grup i convivències. Es tracta de moments importants que ajuden a enriquir la vivència diària de forma joiosa i comprometedora. En elles, reflexionem a través de dinàmiques i jocs la necessitat tenir present i de posar-los en pràctica diferents valors: generositat, respecte, escolta, convivència, sinceritat, etc. A més aquestes activitats creen llaços de comunió entre alumnes de diferents cursos i amb altres grups provocant així una major identificació amb el procés i els seus objectius.
  • Celebracions. Al llarg del curs realitzem les celebracions d’inici, de Nadal i de final de curs en què participen tots els grups d’ANAMO. A la celebració d’inici de curs es fa entrega dels símbols de cada etapa (el carnet, el pin o la polsera). A la celebració de Nadal es reflexiona sobre el veritable sentit que el Nadal ha de tenir per a nosaltres. I en la celebració final reflexionem sobre tot el que hem treballat al llarg del curs i de les bones experiències viscudes.
Els símbols de cada etapa. Són elements carregats de significat que ajuden els nois i els joves a identificar-se amb el procés i a assumir els successius canvis d’etapa al llarg d’aquest. A través d’ells s’expressa la progressiva maduració i creixement personal de l’alumne.

Trobades i celebracions

Especialment rellevant és donar la possibilitat de celebrar la nostra fe a tot la comunitat educativa . Una comunitat educativa que té com a objectiu caminar cap a una comunitat educatiu-cristiana. D’aquí ve que al llarg del curs es programin una sèrie de celebracions i trobades pastorals destinades a alumnes,famílies i personal del centre.
Són motiu de celebració i goig les festivitats dels nostres models: Sant Francesc d’Assís, la beata Mª Anna Mogas, fundadora de la nostra Congregació i La Divina Pastora.
Tal com entenem la pastoral educativa, que pretenem ser sistèmica, fa que la celebració dels temps litúrgics es visquin i se celebrin en els nostres centres, estant integrats dins del procés d’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat.

Voluntariat

Les nostres escoles disposen i duen a terme un projecte de voluntariat a través del qual, el nostre alumnat vivencia experiències continuades de voluntariat i lliurament als altres. Residències d’avis, menjadors socials, la naturalesa… Proporcionen una oportunitat única per a desenvolupar en els nostres alumnes la sensibilitat i les ganes d’aportar el seu granet de sorra per una societat millor.

ApS

Amb aquesta metodologia pretenem que els nostres alumnes visquin una experiència altament enriquidora i educativa. És una forma diferent d’aprendre fent un servei a la comunitat, lloc on ells han detectat una problema o una necessitat i que amb la seva participació han definit en un projecte el resultat del qual està orientat a mitigar una necessitat que es presenti en el seu entorn.
Amb ells pretenem que els nostres alumnes actuïn com a ciutadans compromesos propiciant en ells valors com la solidaritat i l’altruisme.

Accions solidàries

Al llarg del curs, en els nostres centres es desenvolupen diferents campanyes de recollida de diners, aliments, joguines… En col·laboració amb diferents ONG´s i promogudes per les diferents diòcesis a les que pertanyem.

FONDESOL

Fondesol suposa la branca de la nostra CONGREGACIÓ que pretén donar resposta a les necessitats que des d’Amèrica Llatina i Àfrica, principalment, tenen els contextos en els quals estan immersos les germanes que tenen presència en aquests continents. Per a això s’estableixen diferents activitats al llarg del curs que permetin establir aquests llaços de fraternitat a través del finançament de projectes educatius, assistencials i socials a més de beques per a alumnat.

Formació carismàtica

Objectiu prioritari dels nostres docents és rebre anualment una formació que vagi més enllà de l’àmbit pedagògic i professional. Som una fundació educativa, catòlica amb una espiritualitat franciscana, per la qual cosa procurem que els nostres companys rebin sessions formatives relacionades amb la nostra raó de ser, la nostra identitat cristiana i el nostre estil franciscà tal com ho va experimentar i ho va transmetre la nostra Fundadora.
Aprofundir en els seus trets i estil educatiu, en la pedagogia franciscana i en la pedagogia cristiana són uns de tants temes immersos en el pla de formació del professorat de nova incorporació així aquells docents que tenen uns anys d’experiència i que necessiten de l’actualització i la formació permanent.

Missió Compartida

Professorat, PAS i germanes religioses ens formem trimestralment sobre temes relacionats amb el nostre carisma i estil educatiu, amb la finalitat de créixer en identificació amb la Proposta Educativa i Projecte Educatiu Evangelitzador, adquirint un sentiment de missió educativa i evangelitzadora compartida.

Projecte "Luz para el mundo"

És un projecte ambiciós que tracta de donar resposta a les dificultats i necessitats dels professors i professores de religió que se senten membres de la família educadora de Maria Anna i que estan il·lusionats a transmetre la Bona Nova de Jesús de Natzaret als alumnes en les classes de religió. Persones que estan responent a una vocació i a la missió a la qual han estat enviats, sentint que és un DO que els enriqueix i els dona energia per a seguir endavant, malgrat les dificultats.
Aquest projecte es recolza en la concepció de la classe de religió com un espai en el qual no sols s’ensenyen continguts fonamentals de la nostra fe (currículum de religió), sinó que és una llum perquè cada alumne/a pugui il·luminar la seva vida. Per tant, una classe que vol incidir sobre la vida de cada persona (plantejaments, valors, decisions…) no només augmentar els seus coneixements.