Llibres de text

L’Escola ofereix la possibilitat d’adquirir els llibre de text directament al propi centre.