El nostre model pedagògic

La fundació, un carisma al servei de l'educació

El compromís amb l’educació cristiana de nens i joves ha ocupat un lloc important al llarg de la història de la Congregació.

En nombrosos llocs i amb diferents iniciatives, les germanes primer, i més tard en unió amb els laics, hem fet present el carisma rebut al servei de l’educació, fonamentalment en centres propis, caracteritzats en tot moment per un estil educatiu inspirat en la pràctica educativa de Maria Anna Mogas, adaptat a les diferents realitats per tal de donar resposta a les necessitats diverses dels seus destinataris.

Actualment aquest estil educatiu està definit en la nostra Proposta Educativa i el Projecte Educatiu Evangelitzador.

Trets específics de la nostra proposta educativa

"Escoles que es gestionen en Missió Compartida, amb un estil de direcció propi, sempre en Equip, que es distingeix per ser: participatiu, orientador, animador, organitzador que propicia la formació permanent."

La nostra escola es defineix com a escola cristiana i franciscana, en fidelitat a l’estil de la nostra Fundadora que va inspirar la seva tasca educativa en valors franciscans. En destaquen la senzillesa, la proximitat en les relacions, i la creació d’un clima fratern d’alegria i austeritat en la comunitat educativa.

Des del dret de totes les persones a una educació adequada a les seves capacitats, la nostra escola s’obre a tothom que desitgi aquest estil educatiu, i optem per atendre preferentment els més desafavorits. Per això, sempre que sigui possible, ens acollim al finançament públic. D’aquesta manera volem afavorir la igualtat d’oportunitats i evitar discriminacions per motius econòmics.

Una educació: