ANAMO

ANAMO són els grups cristians dels centres de les Franciscanes de la Mare del Diví Pastor, tenen com a objectiu fomentar el treball en grup, la sensibilitat social i el creixement personal dels alumnes amb un enfocament des dels valors de la fe cristiana. ANAMO s’inspira en els trets d’identitat franciscans i parteix de la realitat dels nostres alumnes, de les seves experiències i vivències.

 

LA METODOLOGIA DE TREBALL ÉS:

  • Els alumnes formen grups segons el seu curs escolar a partir de 6è d’EP fins a 4t d’ESO.
  • Els monitors dels grups són professors voluntaris que comparteixen el seu temps i experiències amb els alumnes.
  • Reunions quinzenals que es realitzen dins del centre educatiu.
  • Trobades, altres activitats de grup i convivències. Es tracta de moments importants que ajuden a enriquir la vivència diària de forma joiosa i comprometedora. En elles, reflexionem a través de dinàmiques i jocs la necessitat tenir present i de posar-los en pràctica diferents valors: generositat, respecte, escolta, convivència, sinceritat, etc. A més aquestes activitats creen llaços de comunió entre alumnes de diferents cursos i amb altres grups provocant així una major identificació amb el procés i els seus objectius.
  • Celebracions. Al llarg del curs realitzem les celebracions d’inici, de Nadal i de final de curs en què participen tots els grups d’ANAMO. A la celebració d’inici de curs es fa entrega dels símbols de cada etapa (el carnet, el pin o la polsera). A la celebració de Nadal es reflexiona sobre el veritable sentit que el Nadal ha de tenir per a nosaltres. I en la celebració final reflexionem sobre tot el que hem treballat al llarg del curs i de les bones experiències viscudes.
  • Els símbols de cada etapa. Són elements carregats de significat que ajuden els nois i els joves a identificar-se amb el procés i a assumir els successius canvis d’etapa al llarg d’aquest. A través d’ells s’expressa la progressiva maduració i creixement personal de l’alumne.