Coneix la nostra escola

Coneixem la nostra escola

Fem un “tour” per l’Escola Anna Mogas
Com veuen la nostra escola?
Què comparteixen de la nostra escola?
Com viuen la nostra escola?